Doel

Resultaat

In hun warehouse in Wijchen ontvangt BuyBay geretourneerde online aankopen. Daar volgt een handmatig proces dat 'grading' heet: de inspectie en waardebepaling van artikelen.

 

De tijd die nodig is voor een individueel artikel verschilt enorm en voor een effectieve planning is het zaak om goed in te schatten hoe lang de grading van een product duurt. 

BuyBay vroeg ons om te kijken in hoeverre historische data als voorspeller voor grading tijd kan dienen en welke methode daarbij het beste zou passen. 

LUMA maakte een Neural Network analyse en vergeleek die met een conventionele analyse. Hiervoor kregen we de beschikking over een dataset van meer dan 500.000 artikelen.

Op basis van een conventionele analyse werd voor elke productgroep (bijv 'stofzuiger') bepaald wat de gemiddelde gradingtijd en wat de spreiding hiervan is. De spreiding bleek hierbij te hoog voor een nauwkeuriger planning. En het gemiddelde alleen nauwkeurig van veel voorkomende producten.

Daarom bouwden we ook een neuraal netwerk dat op basis van alle bekende kenmerken per product een verwachte tijd bepaalt. Deze analyse leerde dat een preciezere inschatting mogelijk is naarmate er meer kenmerken beschikbaar zijn. Het verkrijgen van deze kenmerken is daarin de eerstvolgende stap.

"Ik zoek continu naar oplossingen die onze dienstverlening voor klanten zo makkelijk mogelijk maken. Deze tekst-generator past goed in die filosofie. Ik ben onder de indruk van de snelheid van oplevering en de volledigheid van gegenereerde teksten."

Rutger van Bergen, CTO van BuyBay

Context

Aanpak

BuyBay heeft als missie het minimaliseren van verspilling in de e-commerce keten. Dat doet ze door het afhandelen van retourstromen voor haar partners. Waar een (web)winkel vanuit zijn eigen warehouse nieuwe producten verkoopt, gaan geretourneerde producten naar BuyBay in plaats van terug naar het oorspronkelijke warehouse.

BuyBay biedt daarbij in eerste instantie een effectieve logistieke afwikkeling van de retourstroom. En tegelijkertijd biedt zij een Europees verkoopnetwerk waarmee de recovery van de waarde gemaximaliseerd kan worden. Zo worden verspilling èn kosten geminimaliseerd.

BuyBay is een Nederlands partij met een hoofdkantoor in Amsterdam en een warehouse in Wijchen. Bekende partners zijn bol.com, Wehkamp en Blokker. 

Voor de conventionele methode maakte LUMA gebruik van moderne Data Science technieken. Hiermee zijn datasets van enkele honderd duizend regels effectief te analyseren. Deze bouwden we in Python zodat we de berekeningen en uitkomsten in de vorm van Jupyter Notebooks konden presenteren.

We hebben voor de Neural Network analyse gebruik gemaakt van de AI faciliteiten die Amazon Web Services biedt: Keras en Tensor Flow. Deze combinatie biedt enorm veel mogelijkheden om de rekencapaciteit te configureren die  de zware berekeningen van een neuraal netwerk vragen